Het herroepingsrecht stelt particulieren in staat om, volgens de wet Koop op afstand, een dienst die via internet wordt afgenomen binnen 14 werkdagen te annuleren. Deze 14 werkdagen gaan in op het moment dat de overeenkomst wordt afgesloten. Het herroepingsrecht vervalt indien de klant al gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de dienst.

 

Het herroepingsrecht is in de volgende gevallen niet geldig:

 

als er sprake is van maatwerkproducten. Hieronder valt onder andere de registratie van domeinnamen. TWELK maakt bij domeinregistratie namelijk kosten die niet restitueerbaar zijn;
zakelijke klanten zijn te allen tijde uitgesloten van het herroepingsrecht.

 

Indien je hier beroep op wilt doen dan dien je dit kenbaar te maken aan administratie@twelk.nl. Een opzegging is niet voldoende.